Quy định vùng được hưởng phụ cấp thu hút

Chúng tôi là giáo viên miền núi, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy tại sao chúng tôi lại không được hưởng phụ cấp thu hút, trong khi đồng nghiệp của chúng tôi ở xã bên cạnh lại được?

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn quan tâm liên quan đến các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trương chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT.

   Trước hết, bạn cần hiểu tường minh phạm vi điều chỉnh được quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Cụ thể: Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

   - Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

   - Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

   - Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp…(gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 8 Văn bản nêu trên quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

   Như vậy, nếu nơi các bạn đang công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Văn bản hợp nhất nêu trên và các bạn là giáo viên được điều động từ vùng thuận lợi đến vùng đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành.

   Việc đồng nghiệp của các bạn ở xã bên cạnh được hưởng phụ cấp thu hút rất có thể là các bạn ấy thỏa mãn các điều kiện nêu trên.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn