quy trình thực hiện để chuyển công tác vào Tây Nguyên?

Ngày hỏi:15/05/2015
tôi hiện là giáo viên công tác tại một trường tiểu học quận Hải Châu. Tôi có nguyện vọng chuyển công tác vào Tây Nguyên để đoàn tụ gia đình. Vậy tôi xin hỏi quy trình thực hiện như thế nào và bao gồm những giấy tờ gì ạ? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Đối với việc tiếp nhận viên chức giáo dục và đào tạo thì mỗi tỉnh, thành phố có quy định riêng. Bà có thể liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh, thành phố nơi bà muốn chuyển đến để biết cụ thể quy trình thực hiện và thủ tục, hồ sơ.

   Riêng đối với thành phố Đà Nẵng được quy định cụ thể tại Quyết định số 10540/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 về việc quy định tiếp nhận đối tượng không thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý chuyển đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. Bà có thể tham khảo thêm các nội dung về quy trình và thủ tục như sau:

   1. Đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp gồm đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thực hiện các quy trình sau:

   a) Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xác định chỉ tiêu, nhu cầu tiếp nhận gửi Sở Nội vụ thành phố trước khi thực hiện việc xét tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại địa phương, đơn vị;

   b) Trên cơ sở nhu cầu tiếp nhận đã đăng ký, thực hiện việc tiếp nhận hoặc xét duyệt hồ sơ, lập danh sách các trường hợp đảm bảo điều kiện, kèm theo hồ sơ theo quy định tại Quyết định này chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét và tiếp nhận;

   c) Sau khi có văn bản tiếp nhận hoặc thỏa thuận tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý, cán bộ, công chức, viên chức chuyển toàn bộ hồ sơ, lý lịch gốc được niêm phong kèm theo Quyết định thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền về Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (đối với công chức về công tác tại sở, ban, ngành, UBND quận, huyện) hoặc về đơn vị sự nghiệp (đối với viên chức về công tác tại đơn vị sự nghiệp) để kiểm tra, đối chiếu, quyết định tiếp nhận và bố trí công tác theo quy định hiện hành;

   d) Căn cứ Quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện quyết định phân công công tác cho công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

   2. Thủ tục hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức

   - Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận nêu rõ số lượng biên chế, lao động được giao, số lượng biên chế, lao động hiện có, nhu cầu tiếp nhận và vị trí công tác dự kiến bố trí đối với cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận (theo mẫu đính kèm);

   - Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp);

   - Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý;

   - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a);

   - Bản sao: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức;

   - Bản sao: Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch ;

   - Bản sao Phiếu đánh giá công chức, viên chức (02 năm liên tục gần nhất);

   - Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).

   - Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có)


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn