Quy trình xem xét cán bộ xin từ chức được quy định thế nào?

Ngày hỏi:22/05/2020

Liên quan đến vấn đề từ chức của cán bộ tôi muốn hỏi: Quy trình xem xét cán bộ xin từ chức được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 13 và Điều 14 Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 thì Quy trình xem xét đối với cán bộ xin từ chức như sau:

   - Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nơi cán bộ đang công tác:

   + Cán bộ xin từ chức có đơn trình bày lý do, nguyện vọng gửi người đứng đầu tập thể lãnh đạo (qua cơ quan tham mưu nơi cán bộ đang công tác).

   + Cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền.

   + Người đứng đầu xem xét, quyết định.

   - Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên:

   + Cán bộ có đơn xin từ chức trình bày lý do, nguyện vọng gửi người đứng đầu tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác và cấp trên có thẩm quyền (qua cơ quan tham mưu của cấp trên).

   + Người đứng đầu tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác có ý kiến bằng văn bản gửi cấp có thẩm quyền.

   + Cơ quan tham mưu của cấp trên trình cấp có thẩm quyền.

   + Người đứng đầu cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về Quy trình xem xét đối với cán bộ xin từ chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT