Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ cán bộ

Ngày hỏi:22/05/2020

Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ cán bộ được quy định thế nào? Căn cứ điều luật nào? - Đây là thắc mắc của Hoàng Oanh (Gia Lai).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 thì Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ được quy định như sau:

   - Cho thôi giữ chức vụ căn cứ theo khoản 1, khoản 2, Điều 4 của Quy chế này: cơ quan tham mưu trình người đứng đầu hoặc cấp có thẩm quyền quyết định cho thôi giữ chức vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy định hiện hành.

   - Cho thôi giữ chức vụ căn cứ theo khoản 3, Điều 4 của Quy chế này:

   + Cơ quan tham mưu căn cứ tình trạng sức khoẻ của cán bộ, kết luận của Hội đồng Giám định y khoa để đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu.

   + Cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của cán bộ về việc cho thôi giữ chức vụ, trình người đứng đầu.

   + Người đứng đầu xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn