Quyền của người lao động theo pháp luật hiện hành?

Ngày hỏi:07/06/2016
Quyền của người lao động theo pháp luật hiện hành?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Khi người lao động tham gia vào quan hệ lao động thì họ sẽ được hưởng các quyền đối với nguời lao động mà pháp luật trao cho họ cụ thể như sau:

   Thứ nhất, người lao động có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm theo sở thích, năng lực và chuyên môn của mình, được học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp mà không bị phân biệt đối xử.

   Thứ hai, người lao động được hưởng lương trên cơ sở mức lương thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định, được nghỉ hàng năm và hưởng phúc lợi xã hội.

   Thứ ba, người lao động còn được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp như không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không đảm bảo được về điều kiện làm việc; bị ngược đãi quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; bản thân hoặc gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

   Thứ tư, người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

   Thứ năm, người lao động có quyền đình công khi có tranh chấp lao động tập thể về lợi ích nếu sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được.

   Căn cứ pháp lý:Khoản 1 Điều 5 Bộ luật lao động 2012.

   "1. Người lao động có các quyền sau đây:

   a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

   b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

   c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

   d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

   đ) Đình công".


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn