Quyền lợi của người lao động khi làm thêm giờ

Ngày hỏi:09/03/2015
Hỏi: Anh tôi đang là lái xe cho một công ty vận tải. Công ty quy định thời gian làm việc của lái xe theo ca, 12 tiếng/ngày (12 giờ làm, 12 giờ nghỉ). Đề nghị luật sư tư vấn, anh tôi có thể yêu cầu công ty trả tiền làm thêm giờ không (Nguyễn Văn Tiến, Hải Phòng).

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thị Quyên - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật sư Nguyễn Thị Quyên - Công ty Luật TNHH Everest trả lời:
   Trước hết, Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ), như sau:
   “1. Người lao động (NLĐ) làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
   a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
   b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
   c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.
   2. NLĐ làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường” (khoản 1, khoản 2 Điều 97).
   “1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
   2. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần” (khoản 1, khoản 2 Điều 104).
   “2. NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
   a) Được sự đồng ý của NLĐ;
   b) Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
   c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, NSDLĐ phải bố trí để NLĐ được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ” (khoản 2 Điều 106).
   Căn cứ các quy định viện dẫn trên, nếu hai bên có thỏa thuận, NSDLĐ có thể yêu cầu NLĐ làm việc quá 08 giờ trong 01 ngày, nhưng phải đảm bảo cho NLĐ ít nhất 01 tuần được nghỉ 01 ngày, làm việc không quá 30 giờ trong 01 tháng, 200 giờ trong 01 năm.
   Nếu NLĐ làm thêm giờ, về nguyên tắc sẽ được trả thêm lương. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ thỏa thuận về hình thức trả lương trong hợp đồng lao động là theo thời gian, theo sản phẩm, hay lương khoán, Chúng tôi mới có thể trả lời chính xác câu hỏi của anh (chị).


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn