Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Theo Điều 46 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ như sau:
   Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
   1. Ký kết hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ;
   2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của Hợp đồng lao động;
   3. Được vay vốn của tổ chức tín dụng đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
   4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
   5. Được gia hạn Hợp đồng lao động hoặc ký kết hợp đồng lao động mới phù hợp với quy định của pháp luật của nước tiếp nhận người lao động;
   6. Trả tiền dịch vụ và hoàn trả tiền môi giới (nếu có ) cho doanh nghiệp dịch vụ;
   7. Ký quỹ hoặc giới thiệu người bảo lãnh theo thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ để đảm bảo thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
   8. Thanh lý Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ chậm nhất là một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn