Quyền và trách nhiệm của các Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn

Ngày hỏi:23/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quyền và trách nhiệm của các Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 743/QĐ-TLĐ năm 2019 thì quyền, trách nhiệm của các Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn như sau:

   - Giúp Tổng Biên tập trong công tác quản lý điều hành Tạp chí theo sự phân công của Tổng Biên tập.

   - Giúp Tổng biên tập chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện kế hoạch đã đề ra; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

   - Trực tiếp điều hành những hoạt động của cơ quan theo ủy quyền của Tổng Biên tập.

   Trên đây là quy định về quyền và trách nhiệm của các Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn