Sau bao nhiêu ngày NLĐ được nhận trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

Ngày hỏi:20/03/2019

Ban tư vấn cho tôi hỏi: Sau bao nhiêu ngày người lao động được nhận trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? Mong sớm nhận được câu trả lời.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 10 Quyết định 636/2016/QĐ-BHXH quy định: hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị tai nạn lao động bao gồm: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức; Danh sách người lao động hưởng chế độ theo Mẫu C70a-HD.

   Tại Điều 60 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định

   - Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này.

   - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   - Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.

   => Như vậy, trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được tiền từ cơ quan bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động phải chi trả tiền trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn