Sau HĐLĐ 1 năm, ký tiếp 3 tháng có đúng luật?

Ngày hỏi:02/11/2016

Bạn đọc có địa chỉ facebook X.C hỏi: Tôi làm việc cho Cty, hết thời gian thử việc 2 tháng được ký HĐLĐ 1 năm. Khi hết HĐLĐ 1 năm này thì Cty thông báo tôi không được ký tiếp HĐLĐ 1 năm mà chỉ ký HĐLĐ 3 tháng... Cty làm vậy có đúng không? Đến nay tôi đã làm việc hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa nhận được HĐ 3 tháng nói trên. Nếu tôi nghỉ việc, Cty có phải giải quyết chế độ thôi việc cho tôi không?

 • Bộ Luật lao động 2012 quy định về các loại HĐLĐ. Theo đó NLĐ và NSDLĐ chỉ được ký tối đa 2 lần đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:

  “1. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  a) HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ không xác định thời hạn là HĐ mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của HĐ.

  b) HĐLĐ xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn là HĐ mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của HĐ trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  2. Khi HĐLĐ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới thì HĐ đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 điều này trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐ đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 điều này trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. 3. Không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

  Khi hết hạn HĐLĐ 1 năm, nếu bạn đã làm tiếp 2 tháng mà chưa ký tiếp vào HĐLĐ mới, thì mặc nhiên bạn đã giao kết với Cty HĐLĐ không xác định thời hạn. Nếu bạn ký kết HĐLĐ mới 3 tháng và vẫn thực hiện công việc cũ đang làm, thì Cty đã vi phạm Luật Lao động do đã ký kết HĐLĐ dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

  Trường hợp bạn thôi việc đúng quy định của pháp luật thì bạn có quyền yêu cầu Cty giải quyết các chế độ cho bạn.


Nguồn:

Báo Lao Động
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn