Sau khi nghỉ thai sản bị bố trí việc làm khác với vị trí ban đầu có đúng pháp luật không?

Ngày hỏi:10/09/2019

Cho tôi hỏi tôi được ký hợp đồng dài hạn vào làm việc ở một trường Trung cấp. Trước khi nghỉ sinh tôi làm ở vị trí Văn thư kiêm phục vụ, nhưng sau khi đi làm lại Hiệu trưởng chuyển tôi sang vị trí khác. Như vậy có đúng luật Lao động không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 158 Bộ luật lao động 2012 quy định bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản như sau:

   "Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản."

   Như vậy, nếu khi bạn quay trở lại làm việc sau khi nghỉ sinh sản mà vị trí không còn trống thì bạn sẽ được bố trí việc làm khác cho bạn với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản bạn được hưởng.

   Nếu vị trí mới bạn được chuyển đến có mức lương thấp hơn mức lương trước khi bạn nghỉ thai sản được hưởng thì việc chuyển đổi vị trí của Hiệu trưởng đối với bạn trái quy định pháp luật.

   Nếu vị trí mới bạn được chuyển đến có mức lương cao hơn hoặc bằng mức lương trước khi bạn nghỉ thai sản được hưởng thì việc chuyển đổi vị trí của Hiệu trưởng đối với bạn đúng quy định pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn