Sinh tháng 8/1966 thì bao giờ được nghỉ hưu?

Ngày hỏi:04/08/2021

Tôi là lao động nam, sinh tháng 8/1966 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì đến năm bao nhiêu tuổi sẽ được về hưu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP:

   Đối với trường hợp lao động nam sinh từ tháng 4/1966 trở đi khi nghỉ hưu phải đủ 62 tuổi.

   Như vậy, trường hợp của anh, anh sinh tháng 8/1966 cho nên khi anh đủ 62 tuổi anh sẽ được nghỉ hưu. Cụ thể đến tháng 8/2028 anh sẽ đủ tuổi nghỉ hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn