Sử dụng giấy phép lao động tại nước ngoài khi doanh nghiệp giải thể

Ngày hỏi:30/03/2016
Kính gửi: Sở LĐ TB XH, Công ty tôi là công ty TNHH và hiện đang bảo lãnh người nước ngoài làm việc. Sở cho tôi hỏi nếu công ty tôi giải thể, thì giấy phép lao động của những người nước ngoài này sẽ như thế nào? Những người nước ngoài này sẽ vẫn có thể sử dụng giấy phép này làm việc cho một công ty khác cùng chức năng đến khi giấy phép hết hạn sử dụng không? Ngoài ra, công ty tôi có thể chuyển nhượng giấy phép LĐ sang tên một công ty khác được không? Cám ơn.

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại khoản 7 Điều 174 Bộ Luật lao động ngày 18/6/2012 quy định trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực khi: “Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động”.

   Tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định:”…người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã cấp giấy phép lao động đó”.

   Như vậy, Khi công ty bạn giải thể, chấm dứt hoạt động thì công ty bạn có trách nhiệm thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp trực tiếp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy phép lao động đó.

   Trường hợp người lao động nước ngoài đang làm việc tại Công ty bạn đã có cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định nêu trên thì không được sử dụng giấy phép lao động này đi làm việc cho đơn vị khác và Công ty bạn không được phép chuyển nhượng giấy phép lao động này sang tên công ty khác.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giấy phép lao động
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn