Sử dụng nguồn chi tài chính công đoàn cơ sở để mua ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục có đúng không?

Ngày hỏi:08/04/2021

Sử dụng nguồn chi tài chính công đoàn cơ sở nhằm mua ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục có đúng không? Hay phải sử dụng nguồn chi nào khác?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2c Điều 5 Quyết định 1910/QĐ-TLĐ năm 2016 có quy định về phân bổ nguồn chi quản lý hành chính của công đoàn cơ sở như sau:

   Phân bổ nguồn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi:

   .....

   Chi hoạt động phong trào 60%

   Theo đó, Khoản 3.3 Điều 6 có quy định các khoản chi hoạt động phong trào, trong đó:

   Chi tuyên truyền: Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tạp chí Bảo hộ Lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động... phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

   Như vậy, khoản chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở thuộc khoản chi hoạt động phong trào và được lấy từ nguồn chi tài chính công đoàn cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn