Sử dụng tiền lãi phát sinh từ khoản vay của Quỹ việc làm quốc

Ngày hỏi:30/09/2019

Tôi đã vay tiền của Quỹ việc làm quốc gia nhưng tôi còn thắc mắc với tiền lãi phát sinh trên khoản vay đó sẽ được sử dụng như thế nào? Theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định 74/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 08/11/2019) quy định việc Ngân hàng chính sách sử dụng tiền lãi phát sinh từ khoản vay của Quỹ việc làm quốc gia như sau:

   - Trích lập Quỹ dự phòng và các khoản chi phí của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định pháp luật về quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội;

   - Trích 0,3% số tiền lãi thu được từ cho vay Quỹ để hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Trích 15% số tiền lãi thu được từ cho vay Quỹ tại địa phương để chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Trích 10% số tiền lãi thu được từ cho vay Quỹ tại địa phương, tổ chức thực hiện chương trình để bổ sung vào nguồn vốn của Quỹ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức thực hiện chương trình quản lý.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bao lãnh vay tiền
  Giá trị pháp lý của giấy vay tiền
  Giấy vay tiền viết tay
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn