Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Ngày hỏi:23/12/2015

Sau 2 tháng thử việc với mức lương 4.500.000 đồng/tháng, ngày 10-10-2015, ông Nguyễn Văn Nam chính thức được công ty X chính thức nhận vào làm ở bộ phận hành chính theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn với mức lương là 6.000.000 đồng/tháng. Ngày 1-12-2015, công ty X được sáp nhập vào tổng công ty Y, 6 lao động của bộ phận hành chính (trong đó có 1 lao động nữ đang nghỉ thai sản) phải chấm dứt hợp đồng lao động. Còn ông Nam được chuyển đến Phòng Marketing, mức lương vẫn giữ nguyên. Mặc dù thấy công việc mới không phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm của mình nhưng vì không còn việc nào khác nên ông vẫn đồng ý ký vào biên bản thay đổi hợp đồng. Công ty có căn cứ để cho 6 người lao động thôi việc và chuyển ông Nam đến bộ phận mới không?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:


  • Theo quy định tại Ðiều 45, Bộ luật Lao động năm 2012, trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
   Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.
   Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
   a) Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;
   b) Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;
   c) Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
   d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.
   Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
   Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Ðiều 45, Bộ luật Lao động năm 2012, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.
   Như vậy, từ những viện dẫn ở trên cho thấy, công ty bạn có căn cứ pháp lý để cho 6 người lao động thôi việc và chuyển ông Nam đến bộ phận mới.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn