Suy giảm khả năng lao động 65% có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hay không?

Ngày hỏi:11/06/2014

Chị tôi có thời gian tham gia đóng BHXH 23 năm 7 tháng thì bệnh chết. Hiện tại con của chị tôi là cháu Lê Thị Thu Trang, sinh năm 1982 đang bị bệnh tâm thần, được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Tây Ninh kết luận suy giảm khả năng lao động 65%. Xin hỏi cháu tôi có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hay không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Khoản 2, Điều 136 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 quy định thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:

   " a) Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai); con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

   d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

   Thân nhân quy định tại điểm b, c, d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung."

   Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp cháu Lê Thị Thu Trang, sinh năm 1982 (trên 15 tuổi) được Hội đồng GĐYK tỉnh Tây Ninh kết luận suy giảm khả năng lao động 65% do đó không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Suy giảm khả năng lao động
  Chế độ tử tuất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn