Tăng lương cơ sở có ảnh hưởng đến mức đóng kinh phí công đoàn?

Ngày hỏi:06/12/2019

Từ 1/7/2020 lương cơ sở sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng. Vậy việc tăng lương cơ sở, có ảnh hưởng đến mức đóng kinh phí công đoàn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở.

   Theo đó, 7 nhóm đối tượng sau sẽ phải đóng kinh phí công đoàn:

   1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

   2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

   4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

   5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

   6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

   7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

   Căn cứ Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

   Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Như vậy, việc tăng lương cơ sở sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến mức đóng kinh phí công đoàn. Tuy nhiên, đối với những cơ quan, đơn vị hưởng lương theo bảng lương nhà nước sẽ chịu sự phụ thuộc vào lương cơ sở, do đó mức đóng kinh phí công đoàn trong trường hợp này cũng sẽ có sự thay đổi khi quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng tăng theo lương cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn