Tham gia BHXH từ năm 1996 thì nghỉ hưu tiền lương bình quân tính thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2019

Tôi tham gia BHXH từ tháng 01/1996. Tôi vừa có quyết định về hưu, trong quyết định về hưu của tôi tính lương bình quân là 15 năm trước khi nghỉ hưu như vậy có đúng không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu như sau:

   "1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

   a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

   b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

   c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
   ..."

   Bạn tham gia BHXH từ năm tháng 01/1996 thì khi về hưu mức tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Do đó, trong quyết định về hưu của bạn ghi tính theo lương bình quân của 15 năm trước khi nghỉ hưu là không đúng quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn