Thân nhân của người lao động chết được trợ cấp một lần khi nào?

Ngày hỏi:25/10/2018

Xin cho hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiện nay, trong trường hợp người lao động chết thì thân nhân của người lao động đó sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Còn bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

   Trường hợp người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần và chế độ tử tuất theo quy định pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 53 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 thì thân nhân của người lao động chết được hưởng trợ cấp một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   - Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   - Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động.

   Mức hưởng trợ cấp một lần:

   Cũng theo quy định tại Điều 53 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 thì mức trợ cấp một lần cho thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chết hiện nay bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết.

   Mà, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng.

   Như vậy, mức trợ cấp một lần cho thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hiện nay = 36 x 1.390.000 đồng = 50.040.000 đồng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn