Thành viên tổ giúp việc đại hội đảng bộ tỉnh được chi bồi dưỡng bao nhiêu?

Ngày hỏi:17/09/2019

Vừa qua tôi được bổ nhiệm là thành viên tổ giúp việc cho đại hội đảng bộ tỉnh để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Tuy nhiên, tôi được chi bồi dưỡng chỉ 400.000 đồng/tháng, cho hỏi mức chi trên có sai quy định không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 Quy định chi bồi dưỡng thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

   - Trưởng tiểu ban: 1.000.000 đồng/người/tháng.

   - Thường trực tiểu ban: 800.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tiểu ban, tổ trưởng tổ giúp việc: 600.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tổ giúp việc: 400.000 đồng/người/tháng.

   Đối với đại hội đảng bộ tương đương cấp tỉnh, thành phố, thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc được hưởng chế độ bồi dưỡng tối đa bằng 60% mức bồi dưỡng theo quy định trên.

   => Căn cứ quy định trên thì mức bồi dưỡng đối với thành viên tổ giúp việc đại hội đảng bộ tỉnh là 400.000 đồng/người/tháng. Như vậy, việc bạn được chi 400.000/tháng đối với vị trí này là hoàn toàn phù hợp với quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn