Thay đổi cơ cấu, công nghệ có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc?

Ngày hỏi:13/11/2020

Trường hợp công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc hay không? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên.

   Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ không bắt buộc phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Khi rơi vào trường hợp trên, chỉ khi một bên có yêu cầu đối thoại về vấn đề này mới được thực hiện.

   Lưu ý: Từ 01/01/2021, khi có vụ việc liên quan đến thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế thì người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (Điều 42 và Khoản 2c Điều 63 Bộ luật Lao động 2019).

   Xem thêm các trường hợp phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc từ 2021 tại đây.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đối thoại tại nơi làm việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn