Thay việc, đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:15/05/2017

Bạn đọc số 075*** hỏi: Công ty tôi có lao động nữ đang làm công việc nặng nhọc chuẩn bị hết thời gian nghỉ thai sản và muốn xin làm tạp vụ khi đi làm trở lại. Việc tham gia BHXH cho người này thay đổi như thế nào?

  Nội dung này được Báo Lao Động tư vấn như sau:

  • Điều 35 Bộ luật lao động 2012 quy định:

   1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

   2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

   3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

   Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

   Điều 90 Bộ luật lao động 2012 quy định: Tiền lương là khoản tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

   Do đó, nếu lao động nữ muốn chuyển đổi công việc và công ty của bạn đồng ý, thì hai bên phải làm phụ lục HĐLĐ hay giao kết HĐLĐ mới với tiền lương tương ứng với công việc tạp vụ. Trên cơ sở đó sẽ tham gia BHXH cho lao động nữ đó với mức lương mới.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn