Thi nghiên cứu viên cao cấp hạng I cần chứng chỉ bồi dưỡng hạng mấy?

Ngày hỏi:11/05/2020

Tôi đang là nghiên cứu viên chính hạng II - mã số: V.05.01.02.  Tôi định thi lên nghiên cứu viên cao cấp hạng I - mã số: V.05.01.01 thì cần chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên hạng I hay hạng II ạ ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 4 Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định về nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.05.01.01 như sau:

   “1. Nhiệm vụ:

   2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

   a) Có trình độ tiến sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu;

   b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

   d) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên cao cấp (hạng I).

   3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
   …”

   Như vậy, trường hợp của bạn cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên cao cấp hạng I.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT