Thời điểm có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể

Ngày hỏi:24/12/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Khánh, hiện đang là sinh viên tại trường Đại học Luật Hà Nội. Em có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho em hỏi: Dựa vào Điều 75 và Điều 76 của Bộ luật lao động 2012 xác định thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực từ khi nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

   Thỏa ước lao động tập thể gồm:

   -Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;

   -Thỏa ước lao động tập thể ngành;

   -Thỏa ước lao động tập thể;

   Thỏa ước lao động tập thể chỉ được ký kết khi các bên đã được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể theo Khoản 2 Điều 74 Bộ luật lao động 2012:

   - Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp: Có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể;

   - Thỏa ước lao động tập thể ngành: Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể;

   - Đối với hình thức thỏa ước lao động tập thể khác theo quy định của Chính phủ.

   Sau khi thỏa ước lao động tập thể được thông qua, thỏa ước lao động được người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến:

   + Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.

   + Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể khác.

   Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày được ghi trong thỏa ước. Nếu như không ghi thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Trường hợp nội dung thỏa ước lao động tập thể trái pháp luật hoặc ký không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

   Nếu thỏa ước chưa có hiệu lực thì cơ quan quản lý nhà nước gửi bản thỏa ước lại cho hai bên để hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước.

   Như vậy, thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ghi trong thỏa ước hoặc từ ngày ký kết nếu như không xác định thời điểm có hiệu lực ghi trong thỏa ước.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời điểm có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật lao động 2012 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn