Thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được bảo lưu để nghỉ hưu trước tuổi?

Ngày hỏi:02/10/2021

Tôi có thời gian cong tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hơn 16 năm, nay vùng này không còn là vùng khó khăn nữa và tôi vẫn còn công tác ở đây. Vậy cho tôi hỏi thời gian công tác đó của tôi có được bảo lưu để nghỉ hưu trước tuổi không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định:

   Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

   1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

   ...

   b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

   Theo đó, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Thời điểm hiện tại vùng nơi chị công tác không còn khó khăn nữa thì cũng không ảnh hướng đến điều kiện chị được nghỉ hưu trước tuổi.

   Cho nên với thời gian hơn 16 năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sắp tới chị có thể nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn