Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ

Ngày hỏi:29/07/2014

Xin luật gia cho biết cách tính thời gian làm việc của người lao động để nghỉ hàng năm. Trong trường hợp người lao động bị tai nạn thì thời gian nghỉ cho phép là bao lâu. Những vấn đề trên người lao động chúng tôi rất muốn biết, mong luật gia trả lời giúp

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 03/2014 ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động, có quy định thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm như sau: Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc. Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội. Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm: Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo Khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động do người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn