Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, viên chức trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:10/09/2018

Xin luật gia cho biết về thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, viên chức trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo? Đây là nội dung thắc mắc được gửi từ email dinhtu***@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Mục II Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công, viên chức trong cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010 thì:

   - Thời điểm tính hưởng nâng bậc lương trước thời hạn được tính từ ngày CBCCVC có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng quy định để nâng bậc lương thường xuyên. Nếu ngày ký QĐ nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì CBCCVC được tính truy lĩnh tiền lương.

   - Thời gian nâng bậc trước thời hạn:

   + Tối đa 12 tháng: CBCCVC có thành tích xuất sắc được khen thưởng ở các mức từ 1 đến 10b trong bảng tiêu chí ưu tiên.

   + Tối đa 6 tháng: CBCCVC có thành tích xuất sắc được khen thưởng ở các mức 10c và 11 trong bảng tiêu chí ưu tiên.

   - Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

   Trên đây là nội dung quy định về thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, viên chức trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn