Thời gian nghỉ đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh

Ngày hỏi:04/03/2015
Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng, Tôi đến từ doanh nghiệp có sử dụng lao động nữ. Trong quá trình áp dụng Nghị định 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thì tôi không biết phải triển khai thực hiện đối với khoản 5 Điều 3 của nghị định này về việc “Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh” như thế nào? Kính mong Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể đế áp dụng tốt nghị định này.

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5, Điều 155 Bộ luật Lao động 2012 quy định về bảo vệ thai sản đối với lao động nữ: “Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động”.

   Căn cứ quy định trên, nếu trong thời gian hành kinh, đề nghị bạn báo cáo với người sử dụng lao động và đề nghị công ty thực hiện theo đúng quy định.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn