Thời gian nghỉ giữa giờ khi làm việc liên tục 12 giờ?

Ngày hỏi:14/01/2015
Liên đoàn Lao động tỉnh có nhận được câu hỏi của bạn Nguyễn T, có địa chỉ qoaiho6250@gmail.com về nội dung thời gian nghỉ giữa ca khi làm việc 12 tiếng liên tục tại một công ty trong điều kiện lao động bình thường ?

  Nội dung này được Trung tâm TVPL Công đoàn tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Trung tâm TVPL Công đoàn xin trả lời:

   Căn cứ Điều 108 Bộ luật lao động 2012 quy định:

   1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ trong 01 ngày được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

   2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

   3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

   Căn cứ Điều 5, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP. ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động, có quy định về nghỉ trong giờ làm việc như sau:

   1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

   2. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

   Như vậy việc công ty áp dụng nghỉ giữa giờ 30 phút đối với người lao động làm việc liên tục 12 giờ là chưa đúng, theo quy định người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

   Bạn cần đề nghị với người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn công ty tham gia sửa đổi, bổ sung quy định về nghỉ trong giờ làm việc theo đúng quy định của pháp luật, có thể quy định thêm các đợt nghỉ ngắn và được ghi vào trong nội quy lao động.

   Mọi liên hệ, xin được trao đổi qua điện thoại: 033.3829.961

   Trung tâm TVPL Công đoàn tỉnh Quảng Ninh


  Nguồn:

  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn