Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có được hưởng lương không?

Ngày hỏi:08/05/2019

Tôi được biết, khi sinh con người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp 6 tháng thai sản, và trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, thời gian nghỉ việc hưởng Chế độ thai sản ngoài việc hưởng chế độ trên người lao động có được hưởng lương không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có quy định.

   - Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   - Lao động nữ sinh con hoặc lao động nhận con nuôi dưới tháng tuổi được hưởng 6 tháng trợ cấp thai sản, mức hưởng bằng 100% mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc.

   => Như vậy, theo quy định trên thì lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi sẽ được nhận chế độ: Trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở và hưởng trợ cấp thai sản 6 tháng bằng mức lương bình quân đóng BHXH trước khi nghỉ việc. Khoản chi trên sẽ do cơ quan bảo hiểm chi trả. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản sẽ không được hưởng lương từ người sử dụng lao động.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn