Thời gian nghỉ việc không hưởng lương có được tính hưởng trợ cấp thôi việc?

Ngày hỏi:31/07/2019

Tôi muốn hỏi về thời gian tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có bao gồm thời gian người lao động nghỉ không lương không?  Ví dụ nghỉ không lương 1 tháng hay 2 tháng trở lên. Xin cám ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian nghỉ việc không hưởng lương có được tính hưởng trợ cấp thôi việc?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 48 Luật lao động 2012 có quy định:

   1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   => Như vậy, theo quy định trên thì thời gian để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người lao động. Vậy nên, thời gian người lao động làm việc không hưởng lương không được tính vào thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn