Thời gian nghỉ việc theo ca

Ngày hỏi:14/10/2014

Em là nhân viên lái xe trung chuyển đưa và đón khách cho một công ty tư nhân đang hoạt động tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay em đang làm theo ca, làm 12 tiếng nghỉ 12 tiếng. Một tuần làm bao nhiêu tiếng mới được nghỉ ca? Nếu đi làm ca đêm có được hưởng phụ cấp không?

  Nội dung này được Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty TNHH Luật Đức An tư vấn như sau:

  • Thứ nhất: Về thời giờ làm việc:

   Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   “1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. 2. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần. Nhà nước khuyến khích NSDLĐ thực hiện tuần làm việc 40 giờ.”

   Ngoài thời giờ làm việc như trên, NSDLĐ có quyền huy động làm thêm giờ khi có các điều kiện theo Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

   “a) Được sự đồng ý của NLĐ;

   b) Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;”

   Thứ hai: Quy định về thời giờ nghỉ ngơi:

   Điều 109 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “NLĐ làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác”.

   Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

   1. NLĐ làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

   2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì NLĐ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

   3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, NSDLĐ quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

   Với công việc đặc thù là lái xe, thời gian nghỉ ngơi của bạn sẽ tuân theo quy định tại điều 108 Bộ luật Lao động 2012 và nội quy lao động của công ty.

   Thứ ba: Quy định về tiền lương làm thêm giờ:

   Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   “1. NLĐ làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

   a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

   b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

   c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

   2. NLĐ làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

   3. NLĐ làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”

   Căn cứ vào các quy định trên và nội quy công ty khi làm thêm giờ bạn sẽ được hưởng lương làm thêm giờ.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn