Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc?

Ngày hỏi:01/04/2019

Xin cho hỏi: Tôi nghỉ việc tháng 3/2019 được nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng không được tính thời gian thử việc để trợ cấp thất nghiệp. Còn bạn tôi nghỉ vào tháng 11/2018 thì được tính cả thời gian thử việc để trợ cấp thất nghiệp. Như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của pháp luật thì người người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   Trong đó, thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động được xác định như sau:

   ** Trước đây, theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm:

   - Thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động;

   - Thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động;

   - ...

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thời gian thử việc được tính là thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động.

   ** Tuy nhiên, quy định này hiện nay đã bị sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018). Theo đó, thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm:

   - Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

   - Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học;

   - Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

   - Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

   - Thời gian nghỉ hàng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động;

   - Thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn;

   - Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương;

   - Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động;

   - Thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 129 của Bộ luật lao động.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì kể từ ngày 15/12/2018, thời gian thử việc sẽ không được tính là thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi thì:

   - Bạn của bạn nghỉ việc vào tháng 11/2018, trước khi Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/12/2018) nên thời gian thử việc trước đây được tính là thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc.

   - Bạn nghỉ việc vào tháng 03/2019, sau khi Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/12/2018) nên thời gian thử việc trước đây sẽ không được tính là thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc cho bạn.

   Trên đây là quan điểm của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn