Thời gian tính nâng lương lần sau cho bậc đại học

Ngày hỏi:16/07/2014

Em tên Hồ Văn Đức. Hiện là cán bộ hợp đồng đang công tác tại Ban quản lý Dự án WB3 tỉnh Quảng Ngãi. Em xin hỏi chương trình nội dung câu hỏi như sau: Thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 tôi ký hợp đồng làm việc và hưởng lương hệ trung cấp với Hệ số lương 2,26 tức bậc 3. Cho đến tháng 6 năm 2013 tôi tốt nghiệp đại học, tôi được lãnh đạo ký bổ sung phụ lục hợp đồng lao động hưởng ngạch lương đại học là 2,34, thời gian tính lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Vậy thời gian tính nâng lương lần sau ở ngạch mới của tôi là vào thời điểm nào? Nếu có tôi xin hỏi chương trình là dựa vào quy định nào của Nhà nước để tính lương cho người lao động như tôi.

  Nội dung này được Sở tư pháp Quảng Ngãi tư vấn như sau:

  • Theo như ông trình bày là ông đang hưởng hệ số lương 2,26 (Bậc 3 ngạch cán sự). Đến tháng 6/2013 ông tốt nghiệp đại học và được xếp ngạch lương mới 2,34 là hệ số lương bậc 1 ngạch chuyên viên; viên chức loại A1 có trình độ đại học (bảng lương 2, 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP). Căn cứ khoản 3, Mục II và khoản 1, Mục II của Thông tư 02/2007/TT-BNV, vào thời điểm ông có bằng đại học và được hưởng ngạch lương mới, ông đang hưởng lương ngạch cán sự hệ số 2,26 và được xếp lương chuyên viên với hệ số 2,34, thời gian tính lương từ ngày 01/7/2014 là đúng quy định.

   Thời gian tính nâng lương lần sau của ông được tính căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 1, Mục II của Thông tư 02/2007/TT-BNV “....Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ”.Đối chiếu với trường hợp của ông, do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,34 – 2,26 = 0,08) nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cán sự là 0,20), nên thời gian xét nâng lương của ông lần sau được tính kể từ ngày hưởng lương bậc 3 ở ngạch cán sự (ngày 01 tháng 4 năm 2011)./.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn