Thời gian tính nghỉ phép hằng năm

Ngày hỏi:30/09/2014
Hiện nay ở Doanh nghiệp của chúng tôi có một cán bộ làm việc được 5 năm, trước khi vào làm tại doanh nghiệp thì cán bộ này có làm việc 3 năm tại doanh nghiệp khác và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, theo quy định pháp luật, thời gian tính nghỉ phép năm của cán bộ nêu trên được tính như thế nào? Có được tính thâm niên thời gian công tác cả doanh nghiệp trước đó không?

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   * Thời gian tính ngày nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương:

   - Theo quy định tại Điều 111 của Bộ luật lao động năm 2012, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

   a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

   b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

   c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

   - Ngoài ra, theo quy định của Điều 112 của Bộ luật lao động năm 2012, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc: cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

   Như vậy thời gian tính nghỉ phép năm của người lao động trong trường hợp bạn hỏi là thời gian mà người lao động làm việc tại công ty bạn ( 5 năm) không tính thời gian công tác ở doanh nghiệp trước đó.

   Để đảm bảo thực hiện đúng chế độ nghỉ phép năm của người lao động, bạn cần đảm bảo công việc của người lao động đang đảm nhận phù hợp với công việc phải làm theo hợp đồng lao động đã ký, sau đó đối chiếu với điều 111 của Bộ luật lao động nêu trên để xác định số ngày nghỉ hàng năm của người lao động tương ứng với một trong các trường hợp (qui định tại điểm a; điểm b hoặc điểm c) là 12 hay 14 hoặc 16 ngày phép năm. Số ngày nghỉ phép của người lao động đã làm việc ở công ty của bạn sẽ được tăng theo thâm niên làm việc, cứ 5 năm được nghỉ thêm( cộng) một ngày. Nếu người lao động làm trong năm thứ 6 tại công ty bạn ( không có sự thay đổi về người sử dụng lao động) sẽ được cộng thêm một ngày vào ngày nghỉ phép năm. Tương tự, nếu người lao động đó vẫn làm tại công ty của bạn liên tục ở năm thứ 11(không có sự thay đổi về người sử dụng lao động) , thì sẽ được tính cộng 02 ngày vào tổng số ngày nghỉ phép năm...


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn