Thời gian trong quân đội có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Ngày hỏi:24/11/2015

Ông Phan Đình Lâm (tỉnh Đồng Nai) nhập ngũ tháng 7/1977, đến tháng 3/1982 xuất ngũ nhưng chưa nhận trợ cấp, sau đó chuyển công tác về Lâm trường La Ngà, nay là Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, Đồng Nai. Vừa qua ông Lâm đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, tại quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty chỉ tính trợ cấp thôi việc cho ông từ tháng 3/1982 đến ngày 31/12/2008 mà không thanh toán trợ cấp thôi việc cho thời gian tại ngũ của ông. Ông Lâm hỏi, Công ty đã thực hiện đúng nội dung của Nghị định 05/2015/NĐ-CP chưa?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 1/1/1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó.

   Căn cứ vào quy định nêu trên và trường hợp ông Lâm công tác trong quân đội từ tháng 7/1977 đến tháng 3/1982 và công tác tại Lâm trường La Ngà (nay là Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, Đồng Nai) từ tháng 3/1982 đến ngày nghỉ việc thì khi ông chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, Đồng Nai có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông làm việc tại công ty và thời gian công tác trong quân đội nhưng chưa nhận trợ cấp xuất ngũ.

   Trường hợp ông đã nhận trợ cấp xuất ngũ thì Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, Đồng Nai không có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông công tác trong quân đội.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn