Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên trong lĩnh vực khai thác dầu khí trên biển

Ngày hỏi:25/05/2017

Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên trong lĩnh vực khai thác dầu khí trên biển được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Châu, sống tại Hải Phòng, hiện đang làm việc trong lĩnh vực dầu khí. Tôi đang tìm hiểu về thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên trong lĩnh vực khai thác dầu khí trên biển. Cho tôi hỏi thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên trong lĩnh vực khai thác dầu khí trên biển được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên trong lĩnh vực khai thác dầu khí trên biển được quy định tại Điều 5 Thông tư 24/2015/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển như sau:

   1. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn

   Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 năm của người lao động làm việc không thường xuyên được tính như sau:

   SGLVN=

   (SNN – SNHN) x 12h

   2

   Trong đó:

   SGLVN: Số giờ làm việc chuẩn trong năm

   SNN: Số ngày trong năm

   SNHN: Số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động

   Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm, số ngày trong năm (SNN) và số ngày nghỉ hàng năm (SNHN) được tính tỷ lệ theo thời gian làm việc từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động trong năm đấy.

   Ví dụ 1: Anh A làm việc cho Công ty Dầu khí X liên tục từ năm 1999 đến 2015.

   Số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm tương ứng với 16 năm làm việc là 3 ngày.

   Số ngày nghỉ hàng năm của anh A trong năm 2015 theo quy định của Bộ luật lao động là: SNHN = 12 + 3 = 15 ngày

   Tổng số ngày trong năm 2015: SNN = 365 ngày

   Vậy số giờ làm việc chuẩn trong năm 2015 của anh A sẽ là:

   SGLVN =

   (365 – 15) x 12h

   = 2100 giờ

   2

   Ví dụ 2: Anh B làm việc cho Công ty Dầu khí Y từ ngày 01/4/2015.

   Số ngày nghỉ hàng năm của anh B tại công ty Dầu khí Y trong năm 2015 theo quy định của Bộ luật lao động là: SNHN = 12 x 9/12 = 9 ngày

   Tổng số ngày còn lại trong năm 2015 là: SNN = 275 ngày

   Vậy số giờ làm việc chuẩn trong năm 2015 của anh B sẽ là:

   SGLVN =

   (275 – 9) x 12h

   = 1596 giờ

   2

   2. Khi làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao động làm việc không thường xuyên theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

   a. Ca làm việc tối đa 12 giờ;

   b. Phiên làm việc tối đa 45 ngày.

   3. Người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về ca làm việc và phiên làm việc trước khi cử người lao động làm việc không thường xuyên trên công trình dầu khí trên biển.

   4. Trong thời gian không làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ bù hoặc thực hiện công việc trên đất liền theo quy định pháp luật về lao động.

   5. Tổng số giờ làm việc bình thường trong năm của người lao động làm việc không thường xuyên không được vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời giờ làm việc đối với người lao động làm việc không thường xuyên trong lĩnh vực khai thác dầu khí trên biển. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 24/2015/TT-BCT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thời giờ làm việc
  Người lao động
  Khai thác dầu khí
  Dầu khí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn