Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 2019

Ngày hỏi:26/03/2019

Tôi nghe một số người bạn bảo là thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định mới có sự thay đổi so với Nghị định 55/2013/NĐ-CP, nên nhờ Ban tư vấn hỗ trợ giúp: Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 2019 tối đa la bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, có hiệu lực từ 05/05/2019, có quy định thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

   - Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;

   - Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;

   - Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

   => Như vậy, thời hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có hiệu lực từ 05/05/2019 tối đa là 60 tháng; So với quy định tại Nghị định 55 thì thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới này có sự kéo dài hơn khá nhiều, đồng thời việc gia hạn giấy phép được thực hiện nhiều lần thay vì là không quá 02 lần.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn