Thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

Ngày hỏi:14/02/2013

Ông Nguyễn Văn Sinh (tỉnh Thái Bình) nhập ngũ tháng 5/1965, năm 1977 ông về công tác tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tháng 4/1982 ông được giải quyết nghỉ chế độ mất sức lao động, với thời gian công tác liên tục là 16 năm 11 tháng, trong đó có 5 năm công tác tại Lào. Ông Sinh hỏi: Trường hợp của ông có được hưởng chế độ với người có thời gian công tác liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm không và thời gian ông công tác tại Lào có được hưởng chế độ ưu tiên không?

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương Binh và xã hội tỉnh Thái Bình tư vấn như sau:

  • Sau khi xem xét và căn cứ vào hồ sơ của ông Sinh cho thấy ông Sinh đã được giải quyết nghỉ việc vì mất sức lao động với thời gian công tác liên tục là 16 năm 11 tháng.

   Năm 1987, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình giới thiệu ông Sinh giám định lại khả năng lao động. Tại biên bản giám định lại khả năng lao động số 755/GĐYK ngày 29/5/1987 của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Thái Bình kết luận khả năng lao động của ông Nguyễn Văn Sinh thuộc hạng C (41%), sức khỏe đã phục hồi.

   Tại Điều 16 Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ quy định):

   “Công nhân, viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động, được xác định sức khỏe đã hồi phục, thì thôi hưởng trợ cấp hàng tháng.

   Những người không được cơ quan, xí nghiệp tiếp nhận lại làm việc thì cơ quan, xí nghiệp cũ trợ cấp thôi việc một lần; cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) tính trên số năm công tác trừ đi số thời gian đã hưởng trợ cấp hàng tháng”.

   Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Sinh không thuộc đối tượng xét hưởng trợ cấp theo Quyết định số 613/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn