Thời hạn thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động

Ngày hỏi:20/12/2018

Đang làm việc tại một Doanh nghiệp nhà nước sắp tới sẽ cổ phần hóa. Tôi có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận tư vấn từ các bạn. Pháp luật quy định như thế nào về trợ cấp thôi việc?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012, có quy định thời hạn thanh toán trợ cấp thôi việc được quy định như sau

   - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc cho người lao động.

   - Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp: Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế.

   Như vậy, theo quy định trên thì khi chấm dứt hợp đồng lao động trong thời hạn 7 ngày người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động. Và trong một số trường hợp đặc biệt thời hạn thanh toán trợ cấp thôi việc có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn