Thời hạn tối đa để NSDLĐ và NLĐ thực hiện nghĩa vụ cho nhau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày hỏi:01/03/2019

Tôi có làm thủ tục xin nghỉ đúng theo quy pháp luật, còn 02 ngày nữa là đến ngày tôi nghỉ, thế cho tôi hỏi: Thời hạn tối đa để NSDLĐ và NLĐ thực hiện nghĩa vụ cho nhau khi chấm dứt hợp đồng lao động là bao nhiêu ngày?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP có quy định:

   Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

   - Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

   - Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo Điều 44 của Bộ luật lao động hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 của Bộ luật lao động.

   => Như vậy, thời hạn tối đa để NSDLĐ và NLĐ thực hiện nghĩa vụ cho nhau khi chấm dứt hợp đồng lao động là 30 ngày khi thuộc vào một số trường hợp mà pháp luật có quy định. Còn khi không thuộc các trường hợp đó thì là 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn