Thu hồi Giấy phép tổ chức lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép tổ chức lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau đây:
   1. Không làm thủ tục đổi Giấy phép hoặc không được đổi Giấy phép;
   2. Không đảm bảo các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 (quy định về vốn pháp định, giấy phép hoạt động dịch vụ, tổ chức hoạt động dịch vụ), khoản 3 và khoản 4 Điều 9 (tiêu chuẩn của người lãnh đạo, điều hành; tiền ký quỹ) của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc không thực hiện phương án tổ chức bộ máy quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
   3. Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, mà không đưa được người lao động đi nước ngoài;
   4. Vi phạm quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 (về các hành vi bị nghiêm cấm), thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất và tinh thần đối với người lao động.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn