Thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên mới nộp thuế

Ngày hỏi:06/08/2013

Ông Nguyễn Ngọc Dũng là công chức, thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Hiện ông có ký hợp đồng làm thêm công việc phiên dịch với một Trung tâm biên, phiên dịch. Mỗi lần phiên dịch ông được trả 5 triệu đồng. Ông Dũng đã có mã số thuế thu nhập cá nhận (TNCN) nhưng cán bộ kế toán tại Trung tâm vẫn đề nghị ông đóng thuế TNCN là 10% cho mỗi lần dịch. Ông Dũng hỏi, trường hợp của ông đóng thuế TNCN như vậy có đúng quy định không?

  Nội dung này được Cục Thuế TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 1, Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 quy định:

   "Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

   Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)".

   Theo Luật số 26/2012/QH13 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN (hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013).

   Căn cứ điểm 2.3 Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 1/7/2013 tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN quy định: "Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế)".

   Căn cứ quy định trên, trường hợp ông Dũng là công chức tại một đơn vị đã được cấp mã số thuế TNCN. Nay, ông ký hợp đồng làm thêm công việc biên dịch cho đơn vị khác và được trả tiền công, tiền thù lao với mức chi trả từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì đơn vị chi trả có trách nhiệm khấu trừ theo tỷ lệ 10% trước khi chi trả thu nhập.

   Kể từ ngày 1/7/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN có hiệu lực thi hành thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế).

   Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn