Thủ tục chuyển công tác?

Ngày hỏi:02/05/2015

Em đang làm việc tại 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở X tp. Đà Nẵng. Vừa kết thúc thời gian tập sự. Nay e muốn hỏi e có thể xin chuyển công tác lên sở được không! Thủ tục cần chuyển là những gì ạ.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Hiện nay đã có quy định không cho phép thực hiện hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính (văn bản của Bộ Nội vụ và của UBND thành phố). Như vậy, bạn muốn làm việc tại sở bạn phải được tuyển dụng vào công chức.

   Hiện nay bạn đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp nên không thể chuyển công tác lên sở. Trường hợp lãnh đạo sở muốn điều chuyển bạn lên làm việc tại sở thì sở phải còn chỉ tiêu biên chế hành chính và bạn phải qua kỳ thi tuyển dụng công chức; ban phải trúng tuyển vào công chức thì mới điều chuyển lên sở được.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn