Thử việc có được xem là người lao động theo luật mới?

Ngày hỏi:28/07/2020

Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012 thì người đang thử việc không được xem là người lao động. Vậy theo quy định mới thì vấn đề này như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2012 định nghĩa:

   Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

   Tuy nhiên, tới đây kể từ ngày 1/1/2021 - ngày Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì thuật ngữ trên đã có sự thay đổi lớn, theo đó người lao động trong Bộ luật Lao động mới được hiểu là:

   Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

   Có thể thấy rằng, luật mới không yêu cầu người lao động phải là người làm việc theo hợp đồng lao động.

   => Như vậy, tới đây thử việc cũng được xem là người lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn