Thử việc nghỉ ngang có được nhận lương không?

Ngày hỏi:15/05/2019

Tôi thử việc tại công ty ABC nhưng không ký hợp đồng thử việc. Sau một thời gian thử việc, tôi nhận thấy không phù hợp nên đã nghỉ ngang mà không thông báo. Công ty không trả lương cho tôi. Xin hỏi, công ty làm như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứBộ Luật lao động 2012quy định về thử việc như sau:

   1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

   Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

   2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

   Như vậy, thử việc không bắt buộc phải lập thành HĐ.

   Căn cứ Điều 28 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương thử việc như sau:

   Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

   Như vậy, người lao động thử việc vẫn được hưởng 85% lương chính thức.

   Đồng thời căn cứ Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định về kết thúc thử việc như sau:

   1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

   2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật thì bạn ( NLĐ thử việc) có quyền nghỉ mà không cần báo trước.

   Tuy nhiên về vấn đề chi trả lương cho người thử việc trong trường hợp nghỉ ngang thì pháp luật lại không quy định cụ thế. Thực tế, mối quan hệ lao động thử việc với đối tượng là tiền lương khi nghỉ ngang được giải quyết như sau: Nếu bạn thấy công việc làm thử không phù hợp thì bạn có quyền thôi làm thử mà không cần báo trước. Tuy là giao dịch thử việc bằng miệng nhưng bạn phải có thông báo chính thức cho công ty là bạn xin nghỉ việc (gặp trực tiếp hoặc nộp đơn) và bàn giao công việc rõ ràng (có xác nhận của người quản lý). Bạn làm đúng như vậy thì lương những ngày bạn làm việc thử, công ty phải có trách nhiệm trả cho bạn đầy đủ theo thỏa thuận. Việc bạn nghỉ việc không vi phạm quy định của pháp luật về lao động và cũng không ảnh hưởng đến việc làm sau này của bạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn