Thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn cơ sở

Ngày hỏi:18/09/2015
Một cán bộ công đoàn cơ sở xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang có hỏi: "Hiện nay chi phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm tham gia tại công đoàn cơ sở (từ chủ tịch đến các chức danh kiêm nhiệm khác) thì thực hiện theo hướng dẫn nào? Theo QĐ 1439 của tổng LĐLĐ Việt Nam hay theo Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh Hà Giang (vì hiện nay tôi không có hướng dẫn cụ thể). Mong đồng chí cho tôi biết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí".
  • Hiện nay, việc chi chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn được thực hiện theo Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn, trong đó có quy định cụ thể về Phụ cấp kiêm nhiệm và Phụ cấp trách nhiệm cho người làm công tác công đoàn kiêm nhiệm ở cơ sở gồm:

   1. Đối với chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở kiêm nhiệm thì được hưởng Phụ cấp kiêm nhiệm với hệ số hưởng tùy theo quy mô về số lượng lao động như:

   Ví dụ: Công đoàn cơ sở có dưới 150 lao động thì Chủ tịch Công đoàn cơ sở kiêm nhiệm được hưởng hệ số phụ cấp kiêm nhiệm là 0,2; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở kiêm nhiệm được hưởng hệ số phụ cấp kiêm nhiệm là 0,15.

   2. Đối với các chức danh và công việc kiêm nhiệm khác thì được hưởng Phụ cấp trách nhiệm với hệ số hưởng cũng tùy theo quy mô về số lượng lao động như:

   Ví dụ: Công đoàn cơ sở có dưới 150 lao động: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Kế toán Công đoàn cơ sở được hưởng với hệ số là 0,14; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở được hưởng với hệ số là 0,12; Tổ trưởng Công đoàn, Thủ quỹ Công đoàn cơ sở được hưởng với hệ số là 0,12.

   3. Về cách tính và nguyên tắc áp dụng:

   - Phụ cấp cán bộ Công đoàn cơ sở = (Hệ số phụ cấp) x (Tiền lương tối thiểu hoặc Mức lương cơ sở mà Công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn).

   - Tại Công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn chỉ được hưởng một (1) mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

   - Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (phần Công đoàn cơ sở được sử dụng và đã được Công đoàn cấp trên thông báo và phân bổ theo quy định) để chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Trường hợp nguồn kinh phí này sử dụng không hết thì bổ sung chi cho hoạt động phong trào.

   Liên đoàn Lao động tỉnh cũng không ban hành hướng dẫn riêng về chi phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn cơ sở. Đề nghị Đ/c và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nghiên cứu và áp dụng đúng theo Quyết định số 1439 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (có đính kèm file Quyết định 1439 qua thư điện tử này)./.

   Lê Hùng Mạnh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo

   Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang


  Nguồn:

  Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn