Thực hiện việc cho thuê lại lao động mà không có sự đồng ý của người lao động thì bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:17/03/2020

Chào chuyên viên, tôi có thắc mắc như sau: Thực hiện việc cho thuê lại mà không có sự đồng ý của người lao động thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị xử lý như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/04/2020) thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động có hành vi thực hiện việc cho thuê lại mà không có sự đồng ý của người lao động được quy định như sau:

   a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   b) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

   c) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

   d) Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

   đ) Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   Ngoài ra tại Điểm a Khoản 7 Điều này còn quy định hình thức phạt bổ sung như sau:

   Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d, đ khoản 4 Điều này;

   Tại Điểm a Khoản 8 Điều này quy định về biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả khoản tiền lương chênh lệch cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

   Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn