Thưởng lương tháng 13 sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày hỏi:12/03/2013

Tôi làm việc tại Công ty TNHH vận tải hỗn hợp Việt Nhật số I được 6 năm. Sau khi hợp đồng lao động hết hạn (vào ngày 31.12.2012), tôi nghỉ việc. Nhân viên của công ty được thưởng tháng lương thứ 13, nhưng trường hợp của tôi công ty không trả và giải thích điều kiện trả tiền thưởng phải là người đang làm việc. Đề nghị luật sư tư vấn, việc công ty không trả thưởng cho tôi là đúng hay sai? (Lương Kim Long).

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH YouMe tư vấn như sau:

  • Để trả lời câu hỏi của ông, trước hết chúng tôi trích dẫn các quy định về trả thưởng cho người lao động, tại Bộ luật Lao động năm 1994, đã được sửa đổi, bổ sung (BLLĐ), như sau:

   Các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước tập thể hoặc quy định trong quy chế của doanh nghiệp (Điều 63).

   Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở (Điều 64).

   Tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định114/2002/NĐ-CP ngày 31.12.2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về tiền lương:

   Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.
   Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

   Căn cứ các quy định trên, việc công ty trả tiền thưởng của năm 2012 cho ông ngoài căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp, mức độ hoàn thành công việc của ông (người lao động), còn dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên ghi trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Do đó, ông cần tham khảo lại thỏa thuận về tiền thưởng với công ty trong hợp đồng lao động đã ký và thỏa ước lao động tập thể để có trả lời chính xác.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn